Ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna carlights.ee(edaspidi Carlights e-pood) omaniku Driftime OÜ (edaspidi Carlights) vahel Carlights e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Carlights e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Hind ja makseviisid

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.
2.3. Kõik hinnad on eurodes.

Makseviisid:
Pangalingi kaudu: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank, Pocopay, Slicein3, Liisi, Finora

3. Toodete eest tellimine ja tasumine
3.1. Tasumine läbi pangalingi (PS! Driftime OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Driftime OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.)

Klient valib e-poes toote või tooted (või teenused) ja lisab need Ostukorvi.

Ostutellimuse vormistamiseks palume Kliendil sisestada küsitud andmed ning sooritada makse. Peale makse sooritamist saadab süsteem Kliendile tellimuse kinnituse e-postiga. Arve saadame kliendile koos kaubaga.

Carlights hakkab tellimust täitma peale kliendi soortitatud makse kinnituse saamist.

Kui mingil põhjusel selgub, et Carlights ei saa tellimust täielikult või osaliselt täita, siis võtame kliendiga ühendust edasisteks tegevuste kooskõlastamiseks. Kokkuleppel kliendiga kas tühistame tellimuse või täidame tellimuse osaliselt.

Kliendil on poest võimalik osta ja tasuda toote eest, mida ei ole poes kohapeal proovimiseks/ tutvumiseks olemas, aga on olemas Carlights laos.

Kaubad saadetakse kliendile kulleri vahendusel.

4. Toodete tarnimine

4.1 Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
4.1.1. Kuller (DPD). Kättetoimetamine vastavalt kullerfirma tingimustele. Saajale helistatakse ette ning lepitakse kokku sobiv kättetoimetamise aeg. Hind 5,90 EUR (Maksimaalne tarneaeg 7 tööpäeva)
4.2. Carlights võib anda Kliendile üle tellitu asemel olemuselt analoogse ning vähemalt sama kvaliteedi, funktsionaalsuse ja hinnaga asja, mille mõned omadused (nt värv) erinevad tootelehel näidatud piltidest või kirjeldavast tekstist. Sealjuures Klienti eelnevalt teavitades.

5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Carlights elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Carlights kontakttelefonil.
5.2. Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Carlightsile kirjalik taganemisavaldus. Carlights soovitab Kliendile märkida avalduses ka taganemise põhjus.
5.3. Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetada tagastatav kaup Carlightsile isiklikult või postiteenuse kaudu 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Carlightsile jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10 EUR tasub Klient.
5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Carlightsile tagastatud.
5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada  toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toode tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
5.6. Carlightsil on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Carlightsi vastava toote varud on ammendunud.

6. Garantii

6.1. Carlights annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Carlights andnud garantii, tagab Carlights garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist; kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
6.2. Carlights ei vastuta:
6.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.2.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
6.2.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Carlightsi kulul.
6.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Carlightsile jõudmisest.

7. Omandireservatsioon

7.1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Carlightsi omand.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Carlights ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Carlights ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Carlights ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Carlights e-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Carlights Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.2. Kliendi ja Carlightsi vahel seoses Carlights e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Carlightsi ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

11. Andmed

Driftime OÜ
Reg. nr.: 12559422
KMKR:  EE101787659
Rohuneeme tee 5a

Telefon: 56665550
E-mail: info@carlights.ee
Kodulehekülg: carlights.ee